Měření sedacích kostí ZDARMA

Sedlo má sedět jako oblíbený pár bot! Pokud je sedlo příliš úzké, tlačí právě v těch místech, kde je to nejvíce nežádoucí. V roce 2002 firma SQlab, jako první na trhu, představila systém měření rozpětí sedacích kostí pro výpočet správné šířky sedla. 

A proto všechna sedla SQlab jsou dostupná ve čtyřech až pěti různých šířkách. Tak je zajištěno, že vaše sedací kosti budou při jízdě rovnoměrně uložené na správném místě a tedy nejcitlivější části vašeho těla nebudou vystavovány zbytečnému a škodlivému tlaku.

U nás v prodejně vám změříme sedací kosti a poté vybereme nejvhodnější sedlo přesně pro vás!